Chains we can believe in!

Barack Obama har dragit igång sin återvalskampanj. I ett videoklipp förklarar (vad som påstås vara) vanliga amerikaner varför de kampanjar för att Obama ska bli återvald. En kvinna säger ”I had this perception that politics was all show. It was all sound bites”. Sedan fortsätter hon med, lustigt nog, precis det. ”But politics is how we govern ourselves.”

Hur har det amerikanska folket, genom Barack Obama, styrt sitt land? Har han gjort det han sade i valkampanjen 2008 att han skulle göra? Om vi för ett ögonblick struntar i att vallöften kan vara olika viktiga (löften om mänskliga rättigheter är rimligtvis viktigare än löftet att hålla ett ”State of the World”-tal varje år) så går det på sajten PolitiFact.com se en sammanställning över hur Obamas vallöften har uppfyllts. Av 506 löften har Obama enligt sajten uppfyllt 134 och brutit 41. Övriga är uppehållna, på gång, eller har slutat i kompromisser.

Några av de principellt tunga löften som Obama gjorde tydliga var att Guantanamo skulle stängas, USA:s användning av tortyr ska upphöra och ”Sunlight before signing”, att alla lagar ska finnas tillgängliga online fem dagar innan de skrivs under. Sunlight before signing är en del av en ambition att öka genomskinligheten hos administrationen. Men när PJ Crowley, talesperson för Utrikesdepartementet, uttalade sig kritiskt om tortyrbehandlingen av den misstänkte wikileakskällan Bradley Manning, blev han kvickt avskedad. Barack Obama har inte bara fortsatt med samma metoder som andra amerikanska presidenter före honom, han har gått ännu längre åt fel håll.
Vad gäller Sunlight before signing är resultatet inte jättebra, precis. Under Obamas första år uppfylldes löftet endast för 6 av 124 lagar. Efter två år är det något bättre, ungefär 50 procent har legat ute den utlovade tiden.

Guantanamo då? Efter att han svurit presidenteden lovade Obama att fånglägret i Guantanamo skulle stängas inom ett år. Nu har det gått mer än två och löftet är inte i närheten av att uppfyllas. Tvärtom, verksamheten fortsätter och Obama har beordrat att de militära rättegångarna ska återupptas.
Det är möjligt att republikanernas kandidat kommer vara lika illa, men man måste välja.

Chains we can believe in

Läs även andra bloggar om , , ,