Dag 4: Stridsvagnsstrid i simulator

Repetitionsövningarna fortsatte idag, nu med hela besättningarna samlade. I BTA:n, Besättningsträningsanläggningen, kan fyra besättningar öva samtidigt. De viktigaste funktionerna på varje plats i vagnen finns representerade så att officerarna kan utbilda och utvärdera besättningarna.
Fokus låg idag på den enskilda gruppens ingående i stridsställning och anfall från stridsställning.


Administrationspanelen i BTA:n


Presentationsskärmar för utvärdering


En blick in i en av kabinerna där besättningen sitter