Kategoriarkiv: Integritet

Inte skäl nog att åsidosätta rättigheter

Dagens ledare (och sommarens sista för min del) tar avstamp i de två personer som dömts för att inte ha lämnat över krypteringsnycklar till den brittiska polisen.

Det innebär i förlängningen att det är olagligt i Storbritannien både att vara glömsk och att ha ett krypteringsprogram, eftersom förekomsten av ett krypteringsprogram antyder att det på datorn finns filer som är krypterade.
Sverige ligger några år efter Storbritannien i integritets- och övervakningshänseende.

Andra bloggar om: , , ,

Information kan läcka från alla register

Dagens ledare tar upp spridningen av hemliga dokument från statliga register med anledning av att bland annat den så kallade Alcatrazlistan kommit på avvägar.

På lite längre sikt är det kanske bra att dokumenten har läckt ut. Läckaget visar nämligen att information inte hålls hemlig och endast är åtkomlig för betrodda personer bara för att man bestämmer att det ska vara så. Även poliser och underrättelsetjänstpersonal kan ha, och har, dolda motiv och planer. Att låta bli att blanda in människor och ha helt automatisk hantering av data – om det hade låtit sig göras – är inte heller någon lösning. Alla datorsystem går att ta sig in i utan tillstånd, det handlar bara om att ta reda på hur.

Andra bloggar om , , , , , , ,

Ökad övervakning ger falsk trygghet

I fredags morse blev Club Tellus i Nyköping utsatt för ett brandattentat. En del kommentatorer på SN:s hemsida tyckte att fler övervakningskameror hade varit en bra idé. Min ledare i går tog avstamp utifrån den uppfattningen.

Innan polisens utredning är klar är det svårt att säga någonting säkert, men fler övervakningskameror hade troligen inte påverkat förövaren och inte heller gjort bevissäkringen enklare. Utanför restaurangen Emils Kök och Club Tellus finns nämligen redan minst fyra övervakningskameror. Två av kamerorna finns på uteserveringen där branden anlades.

Andra bloggar om: , , , ,

Upprepa inte FRA-misstaget

Dagens text handlar om ministermötet om Stockholmsprogrammet.

I eftermiddag arrangeras en ­block­över­-skridande demonstration­ i Humle­gården­ i Stockholm mot de integritets­kränkande ­delarna av Stockholms­programmet. ­Sannolikheten att Beatrice Ask ska lyssna­ på kritiken är förhoppnings­vis­ större­ än när ­FRA-lagen drevs igenom, men ­frågan är om protesterna­ räcker för att få ­Beatrice Ask att vilja eller våga gå emot den ­europeiska kommissionens upp­fattning i ­frågan.

Andra bloggar om , , , ,

Integritetscertifiering

Nu har jag, liksom flera ledande centerpartister, integritetscertifierat mig. Det innebär att jag stödjer följande principer:

  • Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  • Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.
  • Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.
  • Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.

Om gratis kultur

Karl Malmqvist fortsätter sina funderingar kring Piratpartiet och dess sympatisörer med funderingen att ”[…] det rör sig om en synnerligen heterogen grupp människor som febrilt försöker rationalisera sina egna nöjen och hitta på allehanda anledningar att få ha kvar möjligheten att ’gratis’ ta del av andras produktion”. Jag vill först tacka Karl Malmqvist för att han har hjälpt mig ur min bloggdvala. Tack, Karl 🙂

För mig handlar det inte om gratis kultur, även om en del pp-väljare antagligen resonerar så. Möjligheten att fildela även upphovsrättsskyddat material utan tillstånd relativt fritt kommer av att staten och särintressen inte ska ha rätt att övervaka allt vi gör bara för att det går. Bara för att det är relativt riskfritt (straffmässigt åtminstone) att köra bil för snabbt betyder inte att det är friheten att köra hur snabbt man vill som är anledningen till att vi inte ska ha övervakningskameror i varje gathörn och var hundrade meter på motorvägen. Möjlighet till ringa lagöverträdelser kommer av att vi ska behålla en rättsstat med mänskliga rättigheter värda namnet.

Sedan tycker jag att det är orimligt att ta betalt för framställning av exemplar när marginalkostnaden för exemplarframställning är noll. Inom andra områden uppmuntrar vi, och försöker sträva efter, perfekt konkurrens.

Andra bloggar om: , ,

Johan Folin (c): ”Därför röstar jag på Piratpartiet”

Min partikamrat Karl Malmqvist förstår inte hur någon kan rösta på Piratpartiet. Han kommer med tre invändningar. Mattias Svensson svarar på den andra invändningen i ett inlägg på Neobloggen, men jag svarar på frågan mer generellt: Hur kan jag rösta på Piratpartiet?

Karl Malmqvist och jag är överens i många fler frågor än vi inte är det. Vi är båda betydligt liberalare än Centerpartiets kärna. Jag har kryssat Christian Engström för Piratpartiet därför att alla riksdagspartierna behöver få en tydlig signal att det inte fungerar att prata högt om integritet och rättssäkerhet och sedan börja övervaka alla svenskar (och de utlänningar som råkar ha kontakt med svenskar eller befinner sig i Sverige). På medborgarrättens område går utvecklingen åt helt fel håll och där har Centerpartiet inte gjort tillräckligt mycket bra för att jag ska kunna rösta på det. Det som slutligen fick mig att bestämma mig för Piratpartiet i det här valet var beslutet om FRA-lagen på stämman i maj. Det är dags att sätta ner foten.

Lena Ek har varit bra i de här frågorna, men jag tycker inte att hon har varit tillräcklig liberal i ett flertal andra frågor. Jag vill inte riskera att rösta in Lena Ek om jag kryssar Marie W eller Abir och de inte får tillräckligt många kryss.

Därför röstade jag på Christian Engström för Piratpartiet i valet till Europaparlamentet.

Från avdelningen för nyspråk

Ett delbetänkande i polismetodutredningen (SOU 2009:001), En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen presenteras på fredag. Svenska Dagbladet skriver om några av direktiven till utredaren, bland annat att ”utredaren ska ’utgå’ från att polisen ska få möjligheten att begära ut uppgifterna även vid brott där straffet bara är böter”.
Alla människor begår ibland brott där straffet är böter. Fortkörning, svartarbete eller mailande av skojiga (upphovsrättsskyddade) bilder till vännerna är något som i princip alla håller på med. Kanske inte alla tre, men något av det. Dessutom finns det en hög med ringa brott kvar. Folk kommer fortsätta med dessa aktiviteter även om polisen får nya befogenheter, men det finns inte en chans att polisen kommer kunna utreda brotten på grund av de enorma resurser som skulle krävas. Resultatet blir godtycklighet.

Andra bloggar om: , , ,

Debatten om IPRED

Riksdagsledamoten Johan Pehrson (fp) och filmproducenten Joakim Hansson blev hårt ansatta av framför allt Johanna Nylander och Christian Engström i Svt:s Debatt för en stund sedan. Det var en fröjd att höra både Nylander och Engström leverera välformulerade inlägg medan Pehrson och Hansson fick svårt att hitta orden. Joakim Hansson sade till och med emot sig själv när han först sade att nöjesindustrin förlorar en massa pengar och kommer gå omkull för att i nästa mening säga att visst, vinsten ökar, men för långsamt. Eftersom programmet fortfarande pågår finns det inte upplagt på webben än, men det borde gå att hitta en länk här så småningom. Under tiden kan man läsa Johanna Nylanders text om IPRED och regeringen på Svt Opinion.

Andra bloggar om: , , , ,

Mer övervakning att vänta

Uppmärksamheten kring FRA-lagen kan få folk att tro att det är den enda integritetskränkande lagen som är aktuell. Därför ägnas dagens text åt att berätta om vad som är på gång.

FRA-lagen som den ser ut nu, eller ”antiterrorlagen” som moderaternas partisekreterare Per Schlingmann vill att den ska kallas, innebär en grov kränkning av integriteten och att missnöjet med dåliga lagar manifesteras är positivt. Det är dock viktigt att inse att FRA-lagen inte är den enda integritetskränkande lagen som är aktuell.

Andra bloggar om: , , , ,