månadsarkiv: augusti 2009

Skeva prioriteringar i Sveriges kommuner

Med anledning av den nya Timbrorapporten Långt ifrån lagom som publicerades i går handlar dagens ledare om kommunala prioriteringar.

Kostnaderna för barnverksamhet, utbildning och äldreomsorg är jämförbara mellan kommunerna, men Trollhättans kulturbudget är ungefär femtio procent större än Nyköpings. Trots detta ska kulturnämnden i Trollhättan för 2010 endast spara 3,2 miljoner kronor men omsorg och utbildning ska spara hela 57 miljoner.

Andra bloggar om , , ,

Information kan läcka från alla register

Dagens ledare tar upp spridningen av hemliga dokument från statliga register med anledning av att bland annat den så kallade Alcatrazlistan kommit på avvägar.

På lite längre sikt är det kanske bra att dokumenten har läckt ut. Läckaget visar nämligen att information inte hålls hemlig och endast är åtkomlig för betrodda personer bara för att man bestämmer att det ska vara så. Även poliser och underrättelsetjänstpersonal kan ha, och har, dolda motiv och planer. Att låta bli att blanda in människor och ha helt automatisk hantering av data – om det hade låtit sig göras – är inte heller någon lösning. Alla datorsystem går att ta sig in i utan tillstånd, det handlar bara om att ta reda på hur.

Andra bloggar om , , , , , , ,

Språkförsvaret mobiliserar

Efter min ledare i lördags om den nya språklagen så tillägnade Per-Åke Lindblom på Språkförsvaret nästan 7000 tecken till mig. Det värmer att man kan engagera folk så mycket.

Jag har inte tid att gå igenom all kritik – Lindbloms svar är ungefär tre gånger så långt som min ledare – men jag har ett par punkter:

  • Det blir en hel del cirkelresonemang. ”För det första är svenska är [sic!] huvudspråk och gemensamt språk i Sverige enligt språklagen – inte engelska.” Lagen säger att det ska vara som vi säger, därför ska det vara som vi säger. Min poäng är ju inte att just Språkförsvaret gör något fel egentligen, min kritik riktar sig mot lagstiftningen. När man försvarar sig med att man bara tillämpar lagen så undviker man kritiken.
  • När Lindblom retoriskt frågar ”Vilken förankring har de engelskspråkiga beteckningarna bland skattebetalarna i Stockholm?” så missar man poängen med de nämnda verksamheterna. De riktar sig inte mot skattebetalarna i Stockholm, de riktar sig mot besökare. Visst, det är fortfarande stockholmarnas pengar, men det är ganska meningslöst att spendera marknadsföringsbudgeten på att få stockholmarna att besöka Stockholm.
  • ”Varken Olle Josephson eller Språkförsvaret är motståndare till att språket utvecklas – frågan är bara hur.” Med andra ord: språket får utvecklas, men bara enligt fastställda riktlinjer.

Andra bloggar om , ,

Far och flyg utan statens hjälp

Ryanair-resenärer blir lämnade i sticket på Mallorca och turister på Gotland kan inte komma hem på grund av färjekrocken. Om likheterna och skillnaderna mellan de här två händelserna handlar dagens ledare.

Om färjetrafiken till Gotland hade varit konkurrensutsatt så är det möjligt att andra rederier hade kunnat köra fler turer och därmed lindrat effekten av färjekrocken. Att turister riskerar att bli strandsatta på Gotland är därmed statens ansvar.

Andra bloggar om , , ,

Ett språk i ständig förändring

Skrev en lördagsledare om den nya språklagen som gällt i en månad nu. Två JO-anmälningar i ämnet, mot Regeringskansliet och Stockholms stad, har fått en del uppmärksamhet i meda.

Språkförsvaret kräver att beteckningarna ska översättas till svenska eftersom det är comme-il-faut och att de svenska beteckningarna ska användas i första hand. Synd att utländska turister och näringslivsrepresentanter är så dåliga på svenska bara.
Det går att ha e-postadresser på svenska och engelska samtidigt, så att ordna så att alla departementen har svenska e-postadresser går snabbt, men til syvende og sidst handlar det om flexibilitet.

Andra bloggar om: , , ,