månadsarkiv: augusti 2008

SJ har spårat ur

Dagens ledare handlar om SJ och den kommande omregleringen och avskaffandet av monopolet.

SJ:s verksamhet går strålande ekonomiskt. Vinsten före skatt för det andra kvartalet blev 218 miljoner kronor. Med så fina siffror borde det finnas resurser för att se till att det som SJ tar betalt för – att transportera folk från en plats till en annan på utsatt tid – också fungerar. Tyvärr är det inte så.

Andra bloggar om: , , ,

Skattefelskartan borde ritas om

Min text i helgen handlar om Skatteverkets skattefelskarta och bristande rättssäkerhet för företagare.

Företagarförbundet har granskat rapporten och finner att Skatteverket i gruppen mikroföretag sorterar in även de som inte anses vara företagare i andra sammanhang. Exempelvis hembrännare och anställda hantverkare som jobbar svart på fritiden, men som inte har egen firma räknas också in i gruppen mikroföretag.

Andra bloggar om: , ,

Begrav tv-avgiften

Apropå gårdagens DN Debatt om public service skriver jag vad jag tycker om bland annat övergången till digital-tv och tv-avgiften.

I stället för att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Radiotjänst i Kiruna åker land och rike runt för att störa människor på sin fritid kunde Sverige ha haft ett abonnemangssystem som för andra tjänster. Om en obetald tv-avgift hade inneburit myrornas krig i rutan hade ganska många av licensvägrarna betalat. Som en ren bonus hade vi sluppit en hel del kulturkonservativa utspel på DN Debatt, som det senaste från SVT:s förre vd, Christina Jutterström, och förre riksbankschefen Bengt Dennis med flera.

Andra bloggar om: , , , ,

Äkta religionsfrihet

I Lid norr om Nyköping har en minneslund anlagts. Sockenrådet ville ha ett kors som utsmyckning, men begravningsombudet i Nyköping sade nej. Min text idag handlar om religionsfrihet.

I en modern sekulär stat ska enskilda trossamfund funktion och sammansättning inte regleras i lag. Svenska kyrkan borde kunna arrangera helt kristna gravplatser även på mindre orter, med kors och krucifix i mängder om så önskas, precis som andra samfund ska kunna arrangera gravplatser med davidstjärnor, halvmånar, upp-och-nervända kors eller utan symboler över huvud taget.

Andra bloggar om: , ,

Yttrandefrihet för alla

Dagens text försöker förklara varför det är fel att förbjuda rasistiska organisationer, apropå Svenska FN-förbundets rapport om att Sverige inte följer de åtaganden som gjordes när ICERD, FN:s konvention om rasdiskriminering, ratificerades.

Huvudfrågan blir då vad som är viktigast: att försöka garantera alla människors frihet att yttra sig eller bilda en förening, eller att med våld försöka stoppa de som har fel åsikter? Om bara de som har rätt åsikter får yttra sig så är yttrandefriheten värdelös. Det är för att skydda de med impopulära åsikter som yttrandefriheten behövs. Populära åsikter behöver inget skydd.

Andra bloggar om: , , , ,

Luften ska inte vara fri

Helgen var busy, hann inte länka till lördagens text. Den handlar om utredningen av teleoperatörernas frekvenstillstånd som går ut 2010.

Utredningen bjuder på ett flertal intressanta förslag. Bland annat vill man att teleoperatörernas licenser inte ska förlängas automatiskt. I dag har Telia, Telenor och Tele2 varsin licens för 900- och 1800-bandet, men fler operatörer vill ha tillgång till nätet. När efterfrågan är större än tillgången bör den som är villig att betala mest få licensen, därför är förslaget att hålla en auktion på licenserna välkommet, eftersom det skapar möjligheter för andra företag att ta sig in på marknaden.

Andra bloggar om: , ,

Brev till ledarsidan

Jag fick en kommentar på min ledare om Örebros tillgänglighetsgaranti, så den bemöter jag i dagens tidning.

Håkan Noréns tolkning av när och hur handlingar ska registreras är dock överdriven. Om förteckning över inkommen e-post finns – exempelvis en loggfil – och är registrerad som allmän handling så räcker det. Den registreringen sker automatiskt när e-postmeddelandet tas emot av e-postservern.

Rena nakenchocken på Bokmässan!

Dagens ledare handlar om Naomi Kleins Chockdoktrinen och Johan Norbergs och Boris Benulics inbjudan till debattBok- och Biblioteksmässan i september.

Förutom en hel hop med rena faktafel och förvrängda citat försöker hon bland annat få läsaren att tro att kriget i Irak är en liberal idé, med chefsideologen Milton Friedman vid frontlinjen. Faktum är att Friedman, som drev igenom ett avskaffande av värnplikten i USA, var emot Irakkriget från början – vilket han också sade vid flera tillfällen, bland annat i en intervju i Wall Street Journal: ”jag var emot att gå in i Irak från början. Jag anser att det var ett misstag av den enkla anledningen att jag inte anser att USA borde ägna sig åt aggression”.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Dataspelsmoralism

I dagens ledare försöker jag visa att reaktionära vuxna alltid har varit negativa till ungdomars kultur.

Debatten om hur våldsskildringar inom kulturen påverkar framför allt de unga i samhället är dock äldre än så. Den svenska narkotikapolitikens fader, psykiatern och forskaren Nils Bejerot, publicerade redan 1954 en bok om serietidningseländet. Serietidningar är, hävdade Bejerot, ”ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla”.

Andra bloggar om: , , ,