Kategoriarkiv: Miljö

Var inte arg på Greenpeace

Jordbruksminister Eskil Erlandsson är arg på Greenpeace, men borde han vara det? I dagens ledare tycker jag att Greenpeace har löst ett problem åt regeringen.

Greenpeace har ett rykte om sig att vara väldigt radikala och inte alltid ha respekt för lagen, men inför den här aktionen har Greenpeace gjort en miljökonsekvensbeskrivning och faktiskt sökt och fått tillstånd från både länsstyrelsen i Halland och miljödomstolen.

Andra bloggar om: , , , , ,

Begränsa kollektivtrafiken

Skånetrafiken har de senaste åren upplevt en stor ökning av resenärer. Man har satsat mycket på marknadsföring och nya och fler tåg. Ökningen av resenärer är en naturlig konsekvens av den strategi man har använt. Nu visar det sig att ökningen är dålig. Till Sydsvenskan säger Ove Johansson, miljöpartist i Region Skånes kollektivtrafiknämnd att ”vi måste sätta en gräns för vad kollektivtrafiken klarar av”. Det räcker med nya resenärer nu.
Vägnätet ska inte byggas ut, men kollektivtrafiken ska begränsas. Ska skåningarna enbart arbeta i sin boendeort?

Andra bloggar om: ,

Är flaskvattnet en miljöbov?

Idag reder jag ut om flaskvatten är så farligt för miljön egentligen.

Om man dricker flaskvatten i stället för kranvatten är svaret ett enkelt och tydligt ”Ja”. Saken är den att nästan allt flaskvatten – 98 procent hävdar ekonomen Jonas Frycklund i boken Yppighetens nytta – är smaksatt eller kolsyrat eller både och vilket gör att det ändå får sägas vara en annan sorts produkt än kranvatten.

Andra bloggar om: , , ,

Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande Magnus Andersson skriver idag på DN Debatt om att Centerpartiets nuvarande miljöpolitik riktar in sig på fel saker, exempelvis skatt på antal körda kilometrar istället för på de utsläpp som sker:

Styrande skatter kommer ibland att vara nödvändiga, men de måste vara så välriktade att de inte straffar dem som tar sitt ansvar. Nu har miljöminister Andreas Carlgren öppnat för ett exempel på felriktad skatt. En kilometerskatt för tyngre transporter, vilket knappast stimulerar teknikutveckling eller minskad bränsleförbrukning när skatten inte läggs på utsläpp utan på kilometrar.

På CUF:s stämma i maj 2007 antogs en proposition om att en idéprogramsgrupp skulle gå igenom CUF:s idéprogram och göra de förändringar gruppen ansåg vara viktiga. Gruppen består av Karin Fälldin (distriktsordförande Gbg), Johan Pettersson (förbundsstyrelsen), Elisabeth Svensson (styrelseledamot Gbg) och jag själv (Kajsa Hansson från CUF Vaggeryd var med i början men hoppade av på grund av tidsbrist).
Vi valde att skriva om idéprogrammet från början för att få ett tydligare upplägg; det nuvarande är inte så stringent som vi önskar.
Miljökapitlet är mycket mer fokuserat på att skapa äganderättslika strukturer där sådana saknas för att människor och företag ska ha incitament att agera miljövänligt. Bredare penseldrag och mindre duttande.

Två korta utdrag ur miljökapitlet i idéprogramsgruppens förslag till nytt idéprogram för CUF:

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från industri och transporter. Problemet är dock inte industrin och transporterna i sig, utan de bränslen vi använder för att framställa den energi som behövs. Den utveckling som har gett oss utsläppen har emellertid också gett oss bättre förutsättningar än någonsin att minska våra utsläpp och finna nya energikällor.

[…]

Förutom demokrati har en fri ekonomi visat sig leda till ökade möjligheter att begränsa miljöförstöringen. Dessutom har konkurrens på fria marknader bland annat lett till att motorerna har blivit effektivare, husen bättre isolerade och utsläppen från fabrikerna mindre. En fri ekonomi leder också till tillväxt, och därmed ökat välstånd – något som i sin tur ger oss större utrymme för att genomföra verkningsfulla reformer på miljöområdet.

På årets stämma i början av maj kommer förbundets medlemmar att ta ställning till om det är den här vägen som förbundet, och i förlängningen även partiet, vill ta.

Fler som kommenterat: Anders Dahlberg, Annie Johansson, Fredrick Federley.

Andra bloggar om , , ,

Internet som miljöhot

IDG rapporterar kort om en rapport från Gartner om att de servrar och övrig utrustning som utgör Internet förbrukar mer energi än flyget. Menar man att energiåtgången i joule eller wattimmar är lika stor eller menar man att miljöpåverkan är lika? Om energiåtgången är densamma så är det förledande att hävda att energipåverkan är samma. De flesta servrar drivs inte med ström genererad av jetturbiner med flygbränsle.

Om man anser att miljöpåverkan är densamma, i form av utsläpp av växthusgaser från elkraftverken, så blir frågan en annan: Hur mycket energi hade krävts för att samhället skulle fungera om internet inte hade funnits? Datorer förbrukar energi, självklart, men vad är alternativet? Utan exempelvis e-post hade Posten haft mycket mer att göra, större och fler bilar hade krävts för att köra omkring med fakturor och annan korrespondens. Deklaration via internet sparar mycket papper (och energi) jämfört med för ett par år sedan när folk satt i bilköer för att ta sig till Skattemyndigheten och lämna in sin bunt med papper.

Internet är ett fantastiskt sätt att spara energi och är inget miljöhot. För de som inte förstår varför (och för andra intresserade) rekommenderas Frédéric Bastiats essä Det man ser och det man inte ser (gratis på engelska här).

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Sopsortering

I Sverige sorterar man sina sopor själv. Detta eftersom återvinningscentraler inte har råd att sortera åt oss. Men den tid som folk lägger ner på att sortera färgade glasflaskor från ofärgade och skilja kartong från papper kostar också. Tänk om man bara kunde slänga allting i samma behållare och umgås med nära och kära istället? Det går.

Originally kerbside programmes asked people to put paper, glass and cans into separate bins. But now the trend is toward co-mingled or “single stream” collection. About 700 of America’s 10,000 kerbside programmes now use this approach, says Kate Krebs, executive director of America’s National Recycling Coalition. But the switch can make people suspicious: if there is no longer any need to separate different materials, people may conclude that the waste is simply being buried or burned. In fact, the switch towards single-stream collection is being driven by new technologies that can identify and sort the various materials with little or no human intervention. Single-stream collection makes it more convenient for householders to recycle, and means that more materials are diverted from the waste stream.

Andra bloggar om: , , ,